Inbyggd tapp
FLEX 20 har inbyggd tapp för enkel installation.
Inbyggda rör
FLEX 20-systemets lätta PET-fat har inbyggda rör som inte behöver rengöras.
Luftningsstift
MODULAR 20 har luftningsstift för snabbt och enkelt fatbyte.
Tryckmätare
MODULAR 20 har tryckmätare som kontrollerar att systemet är trycksatt och färdigt att användas.
Tryckkammare
MODULAR 20 har tryckkammare som trycker ut färskpressat öl.
Temperaturkontroll
FLEX 20 har elektronisk temperaturkontroll som håller ölet kallt hela tiden.
Kontakt FAQ