• Να χρησιμοποιηθούν για να υποδηλώσουν οποιοδήποτε πρόσωπο ή να παραπλανήσουν σχετικά με την ταυτότητά σας ή την αφοσίωσή σας σε οποιοδήποτε πρόσωπο.
  • Να δώσουν την εντύπωση ότι προέρχονται από εμάς, αν αυτό δεν συμβαίνει.
  • Να υποστηρίζουν, να προωθούν ή να βοηθούν οποιαδήποτε παράνομη πράξη, όπως (για παράδειγμα μόνο) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή κακή χρήση υπολογιστή.

Αναστολή και τερματισμός

Θα αποφασίσουμε, κατά απόλυτη και αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια, εάν υπήρξε παραβίαση της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης μέσω της χρήσης του ιστοτόπου μας. Όταν έχει σημειωθεί παραβίαση αυτής της Πολιτικής, ενδέχεται να προβούμε στις ενέργειες, που θεωρούμε κατάλληλες.

Η μη συμμόρφωση με αυτήν την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης συνιστά ουσιώδη παραβίαση των όρων χρήσης https://www.draughtmasterclub.com/terms-of-use , με τους οποίους επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και μπορεί να οδηγήσει στη λήψη όλων ή οποιωνδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη απόσυρση του δικαιώματός σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.
  • Άμεση, προσωρινή ή μόνιμη κατάργηση κάθε ανάρτησης ή υλικού, που ανεβάσατε στον ιστότοπό μας.
  • Προειδοποίηση προς εσάς.
  • Δικαστικές ενέργειες εναντίον σας για επιστροφή όλων των εξόδων στη βάση αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εύλογων διοικητικών και νομικών εξόδων), που προκύπτουν από την παραβίαση.
  • Περαιτέρω νομικές ενέργειες εναντίον σας.
  • Ενημέρωση τέτοιων πληροφοριών στις αρχές επιβολής του νόμου, όπου το κρίνουμε απαραίτητο.

Αποκλείουμε την ευθύνη για ενέργειες, που γίνονται σε απάντηση σε παραβιάσεις αυτής της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης. Οι απαντήσεις, που περιγράφονται σε αυτήν την Πολιτική δεν περιορίζονται και μπορούμε να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρούμε εύλογη.

Αλλαγές στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτήν την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λάβετε γνώση των αλλαγών, που πραγματοποιούμε, καθώς είναι νομικά δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις, που περιλαμβάνονται σε αυτήν την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης μπορούν, επίσης, να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ανακοινώσεις, που δημοσιεύονται αλλού στον ιστότοπό μας.

Ενημερώθηκε Μάιος 2018